- Vi har begått feil

President George W. Bush erkjenner at det er begått feil i Irak, og at ansvaret for dette ligger hos ham selv.