- Må samarbeide med lokalbefolkningen

Lars Løvold i Regnskogfondet er ikke bekymret for at fattigfolk rammes når regnskog vernes.