Stormakter vil kutte energisubsidier

Landene som sluker nesten halvparten av verdens oljeressurser går inn for en reduksjon i drivstoffsubsidier.