Seks skoleelever skutt i USA

Seks skoleelever ble skutt idet de gikk av en buss i Las Vegas tirsdag.