- Lyver om Tibet

Kina slipper kritikk fra FNs menneskerettighetsråd. Samtidig demonstrerer buddhistmunkene.