Irak leter etter olje igjen

Irak begynner igjen å lete etter nye oljereserver, etter 20 års pause i arbeidet.