Rottefritt på Rat Island

229 år etter at de første rottene satte sine bein på øyen som senere fikk navnet Rat Island, er den uønskede gnageren utryddet.