Obama mer populær enn USA blant arabere

Innbyggerne i mange arabiske land er fremdeles skeptiske til USA, selv om de langt på vei har trykket president Barack Obama til sitt bryst.