Powell strekker gevær

President George W. Bush ville ikke oppfylle Colin Powells ønske om å bli et par måneder til, så han kunne si farvel på en mer positiv bakgrunn.