Refser UDs registrering av savnede

Tredje juledag stanset Utenriksdepartementet en registrering av savnede som politiet på eget initiativ hadde satt i gang. Nå betegnes jobben UD gjorde som uprofesjonell og løsningen som uheldig.