EU krever rask avklaring i tysk politikk

EU er bekymret for at det uklare valgresultatet i Tyskland vil hindre landet i å gjenvinne posisjonen som Europas drivkraft.