Kjemikaliefrykt etter eksplosjon i New Orleans

En stor eksplosjon i en togstall i New Orleans fredag førte til frykt for kjemikalielekkasjer.