Rystet over tvangsretur til lovløse Somalia

Flyktninghjelpen er opprørt over at Norge tvangssender asylsøkere tilbake til lovløse Somalia. Utsendelsene skjer stikk i strid med anbefalingene fra FNs høykommissær.