EU saksøker egne ministere

Europakommisjonen besluttet i går å trekke EUs finansministre for retten i striden om den såkalte stabilitetspakten.