Murbygging for retten

Den bitre striden om lovligheten av Israels bygging av en 730 kilometer lang mur er brakt inn i rettssalen. I går startet saken i FNs internasjonale domstol.