Forbitret strid om britiske bevisregler

Opplysninger fra telefonavlytting og annen elektronisk snoking blir trolig godtatt som bevismateriale ved britiske domstoler.