Krigføring nesten uten tap

Krig er væpnet konflikt mellom stater. Men hva skal det kalles når krigen koster liv bare for en av partene?