Frykten for anarkiet

Under krigen var folk redde for bombene, kulene og soldatene. I et anarkistisk kaos er man redd for alt og alle.