EU-landene tilfredse

En ringerunde til diplomater i noen EU-land tyder ikke på at den nye EØS-avtalen støter på motstand.