Kriger med tall i Afghanistan

NATO-landene - inkludert Norge - slår hverandre i hodet med tall for å vise at akkurat de bidrar med mer enn nok i Afghanistan.