Bedratt av Rover

Stengningen av Storbritannias siste bilfabrikk, Rover, har fått konsekvenser for tusenvis av mennesker. John Archer er en av 5000 som har fått sparken i Birmingham. Han er bitter.