• STERK START: Sahra Wagenknechts sterke posisjon som en av Tysklands mest kjente og populære politikere har bidratt til å gi Aufstehen («Reis dere») god medvind helt fra starten av. FOTO: Scanpix

Ny politisk venstrebevegelse skal samle skuffede tyske velgere

Den nye bevegelsen Aufstehen skal gi de oversette en stemme og gå inn for en stram asyl- og innvandringspolitikk. Skeptikerne har imidlertid sine tvil om det toppstyrte prosjektet.