• PÅ HENGENDE HÅRET: Ifølge kompromissforslaget kan USAs gjeldstak heves med 2.100–2.400 milliarder dollar fra dagens nivå på 14.300 milliarder dollar. FOTO: SCANPIX

Kongressen vedtar amerikansk gjeldsforlik

Senatet i USA vedtok forliket om sparetiltak og heving av gjeldstaket tirsdag. USA unngår dermed mislighold av statsgjelden.