— Han kommer seg meget bra og ser godt ut, sier barnebarnet Mandla Mandela om bestefaren på sykehus.

94 år gamle Nelson Mandela har vært innlagt på sykehus i en uke med alvorlige lungeproblemer. Tilstanden er blitt betegnet som meget alvorlig. De siste dagene skal han ha vist tegn til bedring.