Fare for oljelekkasje ved Hirtshals

Et tørrlasteskip lastet med gjødsel tar inn vann etter en kollisjon med en konteinerbåt vest for Hirtshals mandag morgen. Lasteskipet inneholder store mengder tungolje.