Ahmad Fawzi sier at Russland og Kina ga omfattende støtte til slutteksten fra et internasjonalt møte om Syria i Genève i helgen.

— Skiftet i den russiske og kinesiske posisjonen må ikke undervurderes. I ettertid vil denne avtalen fremstå som litt av en bragd, sier Fawzi, som er talsmannen til FN-utsending Kofi Annan.

Avtalen legger opp til en politisk overgangsprosess, men før den kan komme i gang, må volden stanse.

— En våpenhvile er absolutt nødvendig, understreker Fawzi.

Både Assad-regimet og flere av opposisjonsgruppene har stilt seg kritiske til Genève-avtalen.