En undersøkelse utført av forskere ved University of Southern California fant at risikoen for å få denne kreftformen mer enn dobles om man røyker marihuana.

— Dette er den tredje studien som viser at unge menn som bruker marihuana mer enn dobler risikoen for å få denne særlig uønskede formen, konstaterer Victoria Cortessis som har ledet studien.

Forskerne presenterer sine funn i siste utgave av tidsskriftet Cancer og viser blant annet til at 81 prosent av menn som rammes av testikkelkreft har røykt marihuana. Blant andre menn er andelen 70 prosent.

Følgene av å misbruke kokain er til sammenligning langt mindre, konstaterer forskerne.

Ifølge American Cancer Society får én av 270 menn testikkelkreft i løpet av livet. Bare én av 5.000 som får denne kreftformen, dør av det.

Hvorfor marihuana gir økt kreftrisiko er forskerne fortsatt usikre på. Risikoen for testikkelkreft ser ikke ut til å være høyere blant menn med et høyt marihuana-forbruk, enn hos menn med lavere forbruk.