Det opplyser regjeringen i Kiev.

Vi kommer tilbake med mer.