— Direktivet innebærer et svært omfattende og særlig alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatlivet og til beskyttelse av personopplysninger, mener domstolen og viser til at dette inngrepet ikke er begrenset til det «strengt nødvendige.

En av domstolens generaladvokater har tidligere slått fast at direktivet bryter med borgernes grunnleggende rettigheter. Reglene er ment å harmonisere EØS-landenes regler for lagring av opplysninger til bruk i kampen mot organisert kriminalitet og terrorisme.

Reglene skapte mye debatt i Europa før det kom på plass i EU i 2006 i kjølvannet av terrorangrep i både London og Madrid. Det har vært svært omstridt også i Norge, der det ikke er innført ennå til tross for vedtak i Stortinget.

Direktivet er opprinnelig klaget inn for retten i Irland og Østerrike, og saken er vist videre til EU-domstolen for avgjørelse. (©NTB)