Norge har de siste årene spilt en ledende rolle i den internasjonale kampen mot menneskehandel. Det slår Europarådets ekspertgruppe GRETA fast i en ny rapport og viser blant annet til økonomiske bidrag.

På hjemmebane har norske myndigheter innført flere viktige tiltak, men her er det også utfordringer som gjenstår, mener gruppen og ber blant annet om strengere fengselsstraffer.

Mangler

— GRETA mener norske myndigheter bør styrke innsatsen for å bistå ofre for menneskehandel, skriver ekspertene videre.

Norge mangler blant annet klare prosedyrer og kriterier for å identifisere ofre, heter det i rapporten. Disse prosedyrene må forbedres slik at ofrene kan få hjelp, men også slik at de ikke havner i rettssystemet for brudd på innvandringsreglene, mener gruppen.

Første

Det er første gang ekspertgruppen rapporterer fra den norske innsatsen mot menneskehandel etter at Norge som ett av 40 land ratifiserte konvensjonen mot menneskehandel i 2008.

Ifølge rapporten er det snakk om 150- 200 mulige ofre for trafficking årlig i Norge. De fleste av dem er kvinner, flere kommer fra landene Nigeria, Romania og Litauen og utnyttes til prostitusjon. Men det er også flere barn på rådets oversikt, både gutter og jenter.

Strengere straffer

Rådet ber norske myndigheter bli «proaktive» i arbeidet med å avsløre handel med barn, blant annet gjelder det rombarn.

Videre oppfordres myndighetene til å utvide den juridiske definisjonen av menneskehandel som et ledd i kampen mot trafficking. Definisjonen bør inkludere slaveri og praksis som ligner slaveri og trelldom, mener Europarådets eksperter.