I USA lurer mange på hvordan det kunne skje at en sykepleier var passasjer på et rutefly samtidig som hun var smittet av ebola. Sykehuset i Texas får samtidig skarp kritikk for manglende rutiner i behandlingen av en ebolasyk pasient etter at to sykepleiere er smittet.

Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) sier kategorisk at sykepleieren ikke burde ha vært på flyet fra Cleveland til Dallas, ifølge CNN.

Hun hadde en lett feber, men kroppstemperaturen var ikke over 38,6 grader — nivået som smittevernmyndighetene regner som grensen for når en person er smittefarlig.

Ble ikke frarådet å reise

Det er uklart om sykepleieren selv var klar over at hun ikke burde reise med rutefly eller annen transport hvor det befinner seg mange mennesker. Før reisen tok hun kontakt med smittevernmyndighetene for å undersøke, men ingen fortalte henne at hun ikke skulle fly.

Nå forsøker myndighetene å spore opp de andre passasjerene slik at man kan sjekke for symptomer. Samtidig er de to pilotene og fire kabinansatte i flyselskapet Frontier Airlines tatt ut av tjeneste i 21 dager - som er inkubasjonstiden til ebolaviruset, melder Reuters.

Diskuterer flyplasskontroller

EUs helseministre diskuterte torsdag nye tiltak mot ebolaepidemien. Blant temaene var en mulig innføring av kontroll av flypassasjerer fra de verst rammede landene i Vest-Afrika.

Tidligere er slik screening innført i USA, Canada og Storbritannia. Frankrike har kunngjort at de vil starte ebolakontroller fra og med lørdag.

EU-kommisjonen har imidlertid allerede varslet at det ikke er aktuelt å innføre ebolakontroller i alle EU-land. Avgjørelsen overlates isteden til hvert enkelt medlemsland.

Presiserer råd til helsepersonell

Norge har også vurdert å sjekke passasjerers kroppstemperatur som et mulig tiltak for å hindre smitte, men har foreløpig kommet til at det ikke er aktuelt. Helsedirektoratet mener en slik metode er upresis og at man ikke nødvendigvis vil fange opp reisende som kan være smittet.

Et bedre tiltak er informasjonskampanjer, sa assisterende helsedirektør Cecilie Daae til NTB forrige uke.

Helsedirektoratet har nå oppdatert sine råd både til helsepersonell og befolkningen generelt.

— Helsepersonell må være godt kjent med hva de skal gjøre ved mistanke om smitte: Sørg for å isolere pasienten og ta straks kontakt med smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet, heter det i de oppdaterte rådene.

Mulig smitte i Danmark

En medarbeider i Leger Uten Grenser som har vært utplassert i Vest-Afrika, blir undersøkt for ebola på sykehuset Hvidovre i Danmark. Tilstanden hennes er ikke kjent.

Sykehuset har satt i gang smittevernprosedyrer fordi personen oppfyller to kriterier. Vedkommende har nylig vært i Vest-Afrika og har nå feber.

Det er ikke kjent om medarbeideren jobbet på samme sted som den ebolasmittede norske kvinnen, som også var i Vest-Afrika for Leger Uten Grenser da hun ble smittet.

— Det viktigste for oss er å få avkreftet eller bekreftet diagnosen. Det betyr at vi skal ta en blodprøve så snart som mulig, som skal sendes til analyse, sier visedirektør Torben Mogensen ved sykehuset. Prøvesvar er ventet torsdag kveld.