Seks mennesker har dødd av ebola i Mali, mens ytterligere to er blitt friske i landet som er nabo til de tre som er hardest rammet av epidemien — Guinea, Sierra Leone og Liberia.

Malis første ebola-tilfelle var en liten jente som døde i oktober etter å ha blitt smittet i Guinea. Senere samme måned døde en imam som også kom fra Guinea, og han rakk å smitte flere andre.

Minst 6.533 mennesker er døde av sykdommen i de tre verst rammede landene.

I de to andre landene der det har vært ebola-tilfeller, Senegal og Nigeria, har det bare vært noen få tilfeller, og begge er offisielt erklært ebolafri. Det kan Mali først bli når det er gått flere uker siden det siste tilfellet.