Mener flystopp kan ha kostet liv

Helsemyndighetene mener at det stengte luftrommet over Norge sannsynligvis har ført til tap av liv, selv om det motsatte var hensikten.