Labour-regjering uten Brown?

Det britiske folk stemte for forandring – uten entydig å peke på de konservative ...