Kraftig Midtøsten-retorikk for paven

Syrias president Bashar al-Assad benyttet pavens besøk i Syria til å rette et sviende angrep mot Israel og tok til orde for en allianse mellom kristne og muslimer.