Staker ut kursen for et nytt EU

Forslaget om et EU der noen land samarbeider mer enn andre, fikk tirsdag et nytt solid puff da Frankrikes president Jacques Chirac foreslo å danne en egen gruppe som skal arbeide for raskere integrasjon blant enkelte EU-land.