Miltbrann i Pentagon

Spor av miltbrannbakterien er funnet to steder i postrommene i det amerikanske forsvarsdepartementet.