Ja til norsk krigsinnsats

Et samlet Storting, minus SV, sier ja til å sende norske styrker til Afghanistan.