Avslører iransk atomprogram

Irans atomprogram er langt mer avansert enn tidligere antatt. Så avansert at det er et brudd på ikkespredningsavtalen for atomvåpen, hevder Time Magazine.