— En av de første viktige oppgavene er å levere en klage hos ICC den 1. april mot Israel for krigsforbrytelser under Gaza-krigen og bosetninger, sier Mohammed Shtayyeh, styremedlem i PLO.

I januar ble det ble kjent at Den internasjonale straffedomstolen også har startet etterforskning av mulige krigsforbrytelser begått av israelere på Gazastripen.

Palestina fikk på nyåret medlemskap i ICC i Haag, og kan dermed granske mulige krigsforbrytelser på palestinsk territorium. Israel har ikke sluttet seg til domstolen, og har dermed ikke mandat til å granske mulige krigsforbrytelser begått av palestinere på israelsk territorium.