Den norske fregatten KNM Helge Ingstad er sammen med det danske marinefartøyet Esbern Snare satt inn som eskorte for lasteskipene Taiko fra Norge og Ark Futura fra Danmark.

Internasjonalt farvann

Det er Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen OPCW — fjorårets fredsprisvinnere - som organiserer innsatsen. Den første lasten av det som omtales som «prioriterte kjemikalier» er flyttet fra to steder i Syria til havnen i byen Latakia, for å så bli lastet om bord i det danske skipet, melder nyhetsbyrået AFP. Skipet er kommet seg ut i internasjonalt farvann, ifølge OPCW.

— Skipet har blitt eskortert av marinestøtten fra Danmark og Norge, i tillegg til skip fra Syria. Det vil forbli til havs og avvente ankomsten av ytterligere prioriterte kjemikalier i havnen, heter det i en uttalelse fra OPCW tirsdag ettermiddag, ifølge nyhetsbyåret Reuters.

Også kinesiske og russiske marinefartøy er med for å sikre transporten. Det er ikke kjent hva slags kjemiske stridsmidler som er om bord i det danske skipet.

Tidlig tirsdag kveld melder NTB at den første utfraktingen av kjemiske stridsmidler gikk etter planen. Lasten besto av ni konteinere, opplyser major Eystein Kvarving, pressetalsmann i Forsvaret.

– Rapportene vi har fått så langt, viser at dette har gått helt etter planen, sier Kvarving til NTB.

Frist ved nyttår

Den opprinnelige fristen for operasjonen var nyttår, men OPCW uttalte flere dager før at det ikke kom til å gå. Både borgerkrigen i Syria, byråkrati og dårlig vær har vært medvirkende årsaker til det.

Syria har i tråd med et krav fra FN gått med på å destruere sitt kjemiske våpenprogram innen midten av 2014. Over 1.000 tonn kjemiske stridsmidler, kjemikalier som kan brukes i produksjon av kjemiske stridsmidler, skal destrueres. Foruten sennepsgass, som er en stridsgass som gir brannsår, baserer våpenprogrammet seg i hovedsak på nervegassene sarin og VX.

FRA BERGEN: Fregatten KNM Helge Ingstad, her ankret opp på Kypros, deltar i operasjonen med å frakte kjemiske stridsmidler ut av Syria.
Scanpix