-Også kineserne kom før Columbus

Kinesiske sjøfarere slo Christofer Columbus med 72 år i oppdagelsen av Amerika, hevder en britisk historiker.