Milosevics folk vil forsvare ham til døden

Tilhengerne av tidligere president Slobodan Milosevic sa lørdag at de vil forsvare ham med sine liv.