Blair ber Sharon forhandle

Statsminister Tony Blair ba torsdag den israelske regjeringen sørge for å respektere folkeretten når den skal ivareta landets sikkerhetsinteresser.