- Fare for regional storkrig

Terje Rød-Larsens «worst case-scenario» er en regional storkrig i Midtøsten. - Slik situasjonen er nå, er det en mulighet, sier han.