Amerikanerne jobber mest - nordmenn minst

Geneve: Amerikanske arbeidere jobber mest i hele den industrialiserte verden, mens norske arbeidere arbeider minst i Europa, viser en undersøkelse fra Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO).