Evakuert fra farlig våpenlager

Flere tusen franskmenn bosatt nær et våpendepot fra første verdenskrig, fikk ordre om å evakuere sine hjem fredag fordi kjemiske våpen kan eksplodere.