Vil klone baby innen to år

En privat forskergruppe planlegger snarlig kloning av mennesker. Motstanderne mener teknologien ikke er tilstrekkelig utviklet.