- USA og Russland er fortsatt atomfiender

USA og Russland er fortsatt millitære motpoler, ifølge russisk senioranalytiker.