Åpner for sentrum-høyreregjering

Lileraldemokraten Nick Clegg åpner for samarbeid med de konservative etter valget neste torsdag.